Formand Børge Løvsteen
Forsanger og Pianoharmonika
lovsteen2530@gmail.com

Kasserer Erik Vangborg
Pianoharmonika

Sekretær Karin Lagersted
KnapharmonikaBestyrelses medlem Kelvin Nilsson
Knapharmonika