Formand Børge Løvsteen
Forsanger og Pianoharmonika
lovsteen2530@gmail.com

Kasserer Erik Vangborg
Pianoharmonika

Sekretær Karin Lagersted
Knapharmonika

Bestyrelses medlem Kelvin Nilsson
Knapharmonika


Bestyrelses medlem Tage Østerlund Knudsen
Pianoharmonika