Formand Børge Løvsteen
Forsanger og Pianoharmonika
lovsteen2530@gmail.com

Kasserer Erik Vangborg
Pianoharmonika

Sekretær Karin Lagersted
Knapharmonika

Hej Kelvin
Velkommen i bestyrelsen, alle er klar over at du gør et godt stykke arbejde i HHV.
 
Bestyrelses medlem Kelvin Nilsson
Knapharmonika


Bestyrelses medlem Tage Østerlund Knudsen
Pianoharmonika