Standardside

Kald det hvad du vil:
harmonika, accordeon, trækkspil, dragspel, skipperklaver, maveorgel, rynkeorgel mm.
det lyder ikke anderledes af den grund!

 

Harmonika - Wikipedia,

den frie encyklopædi

https://da.wikipedia.org/wiki/Harmonika

 

Fra Wikipedia:
Der var stor modstand mod harmonikaen i dens første leveår. Friedrich Grassler lavede blandt andet følgende udtalelse til Tonekunstens leksikon i  1865.

Harmonika -en er det skrækkelige martyrinstrument, hvormed unge hankønsvæsener i lømmelalderen er bevæbnet og gør gaderne usikre. Det er sandt at sige intet andet end et aelodikon til at bære, hvis taster gennem knapper på dækslet, som kan trykkes ned, og hvis bevægelighed gennem ud- og indtræk af den i midten sig befindende blæsebælg, sætter metalfjedre i vibration. På denne måde skulle en hvilken som helst tone og harmoni derefter være mulig, men det kræver dog stor færdighed og omkostninger. Ve den, som er så ulykkelig at komme i besiddelse af et sådant instrument -flygt, tilstop dine øren, så at disse bliver bevaret fra verdens undergang, thi ellers bliver det din ulykke.